Mål och motivation

on

Mål kan vara långsiktiga eller kortsiktiga, men motivation är a och o om man vill uppnå något, oavsett vad det rör sig om. Det är genom att ha en inre bild av det man vill uppnå som man får motivation. Ju tydligare bilden är, desto lättare är det att hitta motivation. Om man använder så många som möjligt av sina sinnen och föreställer sig vad man känner när man nått målet, blir motivationen som starkast.

Nyckeln till att hålla motivationen, engagemanget och entusiasmen uppe under lång tid är att koppla sina mål till en vision -en livsdröm eller livsuppgift. Det är den som ger mening åt tillvaron och skapar en röd tråd genom allt man gör. Har man en vision blir det också lättare att fatta viktiga beslut, då den fungerar som en kompass. Har man flera mål eller uppgifter, prioriterar man det som går mest i linje med sin vision högst.

Mål som går i linje med ens vision känns viktiga. Ett mål som inte känns viktigt blir det sällan något av. Då kommer vardagen emellan och målets prioriteras bort framför andra, mer omedelbara saker. Utan att ha målet uppkopplat till en övergripande vision, är det också lätt hänt att man känner en tomhet när målet är nått, eller att man blir nedstämd. Det finns också en risk att man skjuter upp att förverkliga målet just för att man inte vet vad man ska ta sig till efteråt. Det kan ha en avskräckande effekt. Med en övergripande vision finns det alltid en anledning att fortsätta.

När man väljer sina mål är det lätt hänt att man låter sig begränsas av sin nuvarande situation; att man låter ens nuvarande tillgångar och resurser styra vilka mål man sätter. Gör man så är risken stor att man aldrig helt når sin fulla potential, eller att man aldrig riktigt brinner för sitt mål, eftersom det inte kommer helt och hållet från hjärtat utan är baserat på vad man upplever som begränsningar. Ett mål som känns som eller en halvtrist kompromiss för att man inte kan få som man vill är inte särskilt engagerande.

Chanserna att lyckas blir större om man vänder på det och börjar med att bestämma vad man verkligen vill uppnå och sedan fokuserar på att skapa de förutsättningar som krävs för att komma dit. När man har en vision och vet precis vad man vill uppnå, utan att det är en kompromiss på grund av begränsningar, blir det också lättare att hitta de resurser som krävs, eller som någon sa: När man vet sitt varför, blir det lättare att hitta ett hur.

Oavsett vad ens vision och mål är, är det viktigt att man själv bär ansvaret för att det förverkligas. Ett bra mål är ett mål som du kan nå genom ditt eget agerande. Det är aldrig fel att ta hjälp av andra när möjligheten finns, men målets uppfyllande får inte vara beroende av något någon annan gör eller inte gör.

Det finns vissa kriterier som bidrar till att öka sannolikheten för att man ska uppnå ett mål. Dessa är:

Det ska vara positivt

Det ska vara självvalt

Det ska vara utvecklande men uppnåeligt

Det ska vara konkret och möjligt att kontrollera

Det får inte skymmas av hinder

Att ett mål är positivt innebär att det är något man arbetar för, inte ifrån. Att undgå något är inget bra mål, men att uppnå något är. Att det är självvalt innebär att det inte är någon annans krav som styr dig; det är något du vill för dig själv, oberoende av andra. Utvecklande och uppnåeligt innebär att det visserligen kan vara en utmaning, men du känner dig sporrad av det.

Ouppnåeliga mål leder bara till förtvivlan och hopplöshet. Det måste vara konkret och möjligt att kontrollera, så att du vet när det är uppnått. Ser man bara hinder är det lätt att ge upp. Det som upplevs som hinder kan vara viktiga signaler om att fundera på om strategin man valt för att nå målet behöver ändras, eller om målet man valt verkligen är ”rätt” mål. Det kanske inte ligger i linje med ens värderingar eller ens vision och det kanske är dags att byta målbild helt och hållet.

SMARTa mål

När det är dags att formulera sitt mål kan det vara till hjälp att göra det SMART. Det är en förkortning av:

Specifikt

Mätbart

Accepterat

Realistiskt

Tidsbestämt

Det kan finnas lite olika uppfattningar om vad de olika bokstäverna står för. I engelska versioner säger man som regel att bokstäverna står för följande, eller varianter av dessa:

Specific

Measurable

Attainable

Relevant

Time limited

När ett mål är formulerat efter dessa riktilinjer vet man precis vad som är målet och hur man kan avgöra om det är uppnått, det upplevs som viktigt och det går att uppnå. Dessutom finns det en dead-line som förhindrar att man låter det stanna i framtiden utan att någonsin realiseras. När man arbetar med väldigt omfattande mål blir arbetet lättare, och chansen att lyckas större, om man delar upp det i delmål. Det kan då vara en god idé att även formulera de enskilda delmålen efter SMART-formeln.

När mål och delmål är definierade och formulerade, är det dags för målprogrammering. Det innebär att man för över konkreta bilder av det uppnådda målet till det undermedvetna. Man ska kunna se, höra, känna hur det är. Ju fler sinnen man använder desto bättre. När man upprepade gånger upplever för sin inre syn att ens mål är förverkligat, kommer man att förvänta sig att det faktiskt kommer att ske och agera därefter.

Bilderna blir drivkraften, motivationen, för det beteende som leder till att målen nås. Det är väldigt viktigt, för målen uppfyller inte sig själva bara för att du formulerat dem SMART och föreställer dig hur det kommer att bli när de är nådda. Allt det här är bara hjälpmedel som ska mynna ut i att du agerar. För att kunna nå ett mål måste man kavla upp ärmarna och göra det som krävs.

DSC00032

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s